Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner

contacts_white

TEL: 464 41 56

FAX: 464 41 57

office@iswm.az; www.iswm.az

AZ1025, Bakı, Azərbaycan, Xocalı prospekti 55, AĞA İş Mərkəzi

Tenderlər və elanlar
# Məqalənin adı
1 External Resettlement Monitoring Expert
2 Bərk Məişət Tullantılarının İdarəçiliyi sahəsində Hüquqi Çərçivə İslahatı üzrə məsləhət xidmətləri
3 Balaxanı poliqonunun bərpası
4 Azərbaycan Respublikasının Bərk Məişət Tullantılarının İdarəçiliyinə dair Milli Strategiya, Texniki İqtisadi Əsaslandırma və Regional İnvestisiya Planlarının hazırlanması üzrə məsləhət xidmətləri
5 Mülki mühəndis vəzifəsinə İş elanı
6 Qaradağ və Suraxanı rayonlarının ərazisində yerləşən tullantı poliqonlarının bərpasına dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
7 Tullantıların daşınması üçün yük maşınlarının satınalınmasına dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
8 Tullantı konteynerlərinin satınalınması dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
9 Qaradağ və Suraxanı rayonlarının ərazisində yerləşən tullantı poliqonlarının bərpası
10 Tullantı konteynerlərinin satınalınması
11 Tullantıların daşınması üçün yük maşınlarının satınalınması
12 Tullantı konteynerlərinin satınalınması
13 Tullantıların daşınması üçün yük maşınlarının satınalınması
14 Böyük Bakı ərazisində yerləşən qeyri-qanuni tullantı məntəqələrinin bağlanılmasına dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
15 Qaradağ və Suraxanı tullantı zərərsizləşdirilməsi sahələrinin bərpası
16 “Təmiz Şəhər” ASC və Layihə İdarəetmə Qrupu potensialının gücləndirilməsi üçün təlimlərə dair məsləhət xidməti üzrə Tender müsabiqəsinin nəticələri
17 Tullantılar üzrə İnformasiya Sisteminin layihələndirilməsi və tətbiqi üzrə məsləhət xidmətinə dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
18 Bakı şəhəri ərazisində yerləşən qeyri-qanuni tullantı sahələrinin bağlanması
19 Monitorinq və qiymətləndirmə üzrə beynəlxalq mütəxəssis üçün məsləhət xidmətləri
20 Ötürücü məntəqənin və yeni poliqon ərazilərinin layihələndirilməsi üçün ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə məsləhət xidmətinə dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
21 Ötürücü məntəqənin və yeni poliqon ərazilərinin layihələndirilməsi üzrə məsləhət xidmətinə dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
22 Ofis köməkçi/Tərcüməçi vəzifəsinə İş elanı
23 Balaxanı Poliqonu üçün poliqon avadanlığının satınalınması
24 Balaxanı poliqonunda və digər sahələrdə işin nəzarəti üzrə məsləhət xidmətlərinə dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
25 “Təmiz Şəhər” ASC və LİQ üçün potensial quruculuğuna dair təlimlər üzrə məsləhət xidmətləri
26 Tullantılar üzrə informasiya sisteminin layihələndirilməsi, təchizatı və tətbiqi üçün məsləhət xidmətləri
27 “1C: Enterprise” mühasibat proqramının təchizatı, layihələndirilməsi və tətbiqi üzrə məsləhət xidmətləri
28 Tullantılar üzrə informasiya sisteminin layihələndirilməsi, təchizatı və tətbiqi üçün məsləhət xidmətləri
29 Sanitar poliqonlar və ötürücü məntəqələrə dair layihə sənədlərinin hazırlanması üzrə texniki məsləhətçinin seçimi
30 Bərk məişət tullantıları strategiyasının hazırlanması üzrə texniki məsləhətçinin seçimi
31 Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi layihəsi çərçivəsində LİQ-n müvafiq iş heyəti üçün təlim proqramının hazırlanması üzrə məsləhət xidmətləri
32 Ötürücü məntəqələr və yeni poliqon əraziləri üzrə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üçün məsləhət xidmətləri
33 Toplama sisteminin texniki-iqtisadi əsaslandırması, ətraflı layihələndirilməsi və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi planı üzrə məsləhət xidmətlərinə dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
34 Ötürücü məntəqələrin və yeni poliqon ərazilərinin layihələndirilməsi üzrə məsləhət xidmətləri
35 Kommunikasiya və sosial yönümlü təminat və dəstək proqramlarının layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi üzrə məsləhət xidmətlərinə dair Tender müsabiqəsinin nəticələri
36 Bakı şəhəri ərazisində bərk məişət tullantılarının idarəçiliyi üçün strategiyanın və idarə etmə sektorun yenidənqurulması planı üzrə məsləhət xidmət

2010-2018 Copyright ISWM, Azerbaijan. Support: NetSoft