Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner

contacts_white

TEL: 464 41 56

FAX: 464 41 57

office@iswm.az; www.iswm.az

AZ1025, Bak?, Az?rbaycan, Xocal? prospekti 55, A?A ?? M?rk?zi

Tullant?lar?n idar? olunmas? sah?sind? t?hsil imkanlar? geni?l?ndirilir PDF faylını al Çap E-poçt

kamal and faigNorthampton Universiteti Az?rbaycan Memarl?q v? ?n?aat Universiteti (AzM?U) il? Anla?ma Memorandumunun imzalanmaqla beyn?lxalq ?m?kda?l???n? daha da inki?af etmi?dir.

Northampton Universitetinin rektor mavini Nik Petford 24 mart 2014-c il tarixind? AzM?U rektoru Professor Glhr? M?mm?dova il? i?i s?n?dini imzalam??d?r. ?ki universitet t?l?b? mbadil?si zr? ?m?kda?l??? formala?d?r?r v? bu ?m?kda?l?q h?minin bilikl?rin trlm?si f?aliyy?tl?ri v? birg? t?dqiqat imkanlar?na t?kan ver?c?kdir.

Tullant?lar?n davaml? idar? edilm?si zr? beyn?lxalq al?md? Mt?r?qqi M?rk?z kimi tan?nan Northampton Universiteti ?m?kda?l??a r?hb?rlik edir v? AzM?U znn Mt?r?qqi M?rk?zinin yarad?lmas? n Northamton Universitetinin yolu il? getm?k arzusundad?r. H?r iki Universitet aras?nda ?m?kda?l?q edilm?si t???bbs bu yax?nlarda Northampton Universitetinin m?zunu olan v? ?qtisadiyyat v? S?naye Nazirliyinin B?rk M?i??t Tullant?lar?n?n Vahid ?dar?iliyi Layih?sind? ?traf mhit v? tullant?lar?n idar?edilm?si zr? mt?x?ssis v?zif?sind? al??an Faiq Sad?qova m?xsusdur. Faiq Sad?qov Northampton Universitetini bitir?n ilk Az?rbaycanl? t?l?b?dir v? o Az?rbaycan?n tullant?lar zr? ilk strategiyan?n yaz?lmas?nda mhm rol oynam??d?r. 

Memorandumun imzalanmas?na AzM?U-nun rektoru Glhr? M?mm?dova, professor F?qan ?liyev (Mh?ndislik kafedras?n?n mdiri) v? Arif N?cimov (xarici proqramlar ?b?si), Northampton Universiteti t?r?find?n Ruth Kopeland-Filips (Elm v? Texnologiyalar Kafedras?) ?ahidlik etmi?l?r. 

Northampton Universiteti t?l?b?l?r n qlobal t?crl?rin ?ld? edilm?si n beyn?lxalq ?m?kda?l?q zr? etibarl? t?r?f say?l?r.

 

http://www.northampton.ac.uk/news/university-of-northampton-furthers-international-reach-by-signing-memorandum-of-understanding-with-azerbaijan-university-of-architecture-and-construction

 

2010-2018 Copyright ISWM, Azerbaijan. Support: NetSoft