Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner

contacts_white

TEL: 464 41 56

FAX: 464 41 57

office@iswm.az; www.iswm.az

AZ1025, Bak?, Az?rbaycan, Xocal? prospekti 55, A?A ?? M?rk?zi

Berk Meishet Tullantilarinin Vahid Idareciliyi Layihesi
PDF faylını al Çap E-poçt

Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti ?lham ?liyevin 28 sentyabr 2006-c? il tarixli s?r?ncam? il? t?sdiq edilmi? Az?rbaycan Respublikas?nda ekoloji v?ziyy?tin yax??la?d?r?lmas?na dair 2006-2010-cu ill?r n Kompleks T?dbirl?r Plan?na mvafiq olaraq Bak? ??h?rind? b?rk m?i??t tullant?lar?n?n idar?iliyinin t?kmill??dirilm?si m?qs?dil? 5 illik layih?nin h?yata keirilm?si n?z?rd? tutulmu?dur.

Ardını oxu...
 
«BaşlamaqƏvvəlki11121314151617NövbətiAxırıncı»

Səhifə 17 > 17

2010-2018 Copyright ISWM, Azerbaijan. Support: NetSoft